Matthias Johann Eisen “Aastatuhandevahetus. Tallinnas aastal 2000”

Matthias_Johann_Eisen
Jutt on kättesaadav Wikist.

Eks suurelt jaolt omab tekst pigem ajaloolist kui kirjanduslikku väärtust, aga oma rolli eesti ulme esimese tekstina täidab päris kenasti ja laseb end ka sajand hiljem lahata:

  • Riho Paromonovi tutvustav ja lahtiseletav artikkel “Ennustus minevikust – Tallinn aastal 2000” Kultuuris ja Elus,
  • Jaak Tombergi artikkel “Teadusulme ja representatsiooniline energia”, kus ta näitena seda juttu analüüsib, Sirbis.